புதன், 18 ஜனவரி, 2017

எங்கள் பள்ளி வகுப்பு 6,7 8மாணவிகளின் கடந்த 1பருவ ஓவியம் சார்ந்த பாட செயல்பாடு (30. 9.2016)சுட்டி விகடனில் .fa project ,activity work ஓவியம் சார்ந்த செயல்பாடு க்கு தலைமை ஆசிரியர் சுட்டிவிகடனின் பரிசு புத்தகம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினார்கள் இந்த 1 பருவ எனது ஓவியம் ( chutti vikatan published my illustration issue date 1.10.2016,16.10.16)


எங்கள் பள்ளி வகுப்பு 6,7 8மாணவிகளின் கடந்த 1பருவ ஓவியம் சார்ந்த பாட செயல்பாடு (30. 9.2016)சுட்டி விகடனில் .fa project ,activity work ஓவியம் சார்ந்த செயல்பாடு ம்ற்றும் இந்த 1 பருவ எனது ஓவியம் ( chutti vikatan published my illustration issue date 1.10.2016,16.10.16)